Skip to Content

Samorządowy Serwis Prawny

Instytut Szkoleń Prawniczych Kancelaria Ślązak Zapiór i Partnerzy

Archiwum tagów: rada sołecka

Listy obecności z zebrań wiejskich stanowią informację publiczną i powinny być udostępnione

Listy obecności z zebrań wiejskich stanowią informację publiczną i powinny być udostępnione, stwierdził wyrokami z 6 grudnia br. Naczelny Sąd Administracyjny (I OSK 2021/12 oraz I OSK 2022/12). Sąd podzielił tym samym stanowisko Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, SLLGO było stroną skarżącą w obu postępowaniach. S.L.L.G.O. z siedzibą w W. pismem z dnia 26 października 2011 r., przesłanym drogą elektroniczną, zwróciło się do Wójta Gminy K. o udostępnienie, w sposób…  Więcej »

Dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej sołtysa i członków rady sołeckiej

Obowiązująca od 2010 r. ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (t.j. Dz. U. 2009 Nr 52 poz. 420 z poz. zm.) nie reguluje kwestii statutu sołectw, ani nie rozstrzyga o prawach i obowiązkach organów sołectw. Koncentruje się jedynie na zasadach realizacji i konstrukcji funduszu sołeckiego. Niemniej jednak często w związku z realizacją zadań z tego funduszu oraz innych zadań na terenie gminy sołtysi pytają o koszty podróży służbowych oraz diet….  Więcej »

Wróć do góry