Skip to Content

Samorządowy Serwis Prawny

Instytut Szkoleń Prawniczych Kancelaria Ślązak Zapiór i Partnerzy

Archiwum tagów: skreślenie ucznia

Postępowanie dotyczące skreślenia z listy uczniów toczy się …, ale według jakich przepisów?

Decyzją z dnia „[…]” Dyrektor Szkoły Policealnej skreślił z dniem 31 maja 2012r. A. D. z listy uczniów tej szkoły. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia wskazano art. 39 ust. 2 w związku z art. 41 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, art. 104 ustawy Kpa oraz § 40 ust. 7 pkt 2 i 5 Statutu Szkoły Policealnej, w związku z uchwałą…  Więcej »

Wróć do góry